Category Archives: Chia sẻ

[Ảnh] Gala âm nhạc đậm sắc màu văn hóa Pháp

Tối ngày 27/08/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Gala Giao lưu – Biểu diễn – Khiêu vũ nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa NN&VH Pháp. Rất đông khán giả là Ban Giám hiệu,

No Thumbnail

5 Indications That You Should Not Continue A Moment Day

One go out is a period of time saturated in pleasure, great expectation, and also expect. You find yourself coming in person with a person that you may be thinking about dancing, and therefore is an extremely great assumption. The trouble comes in though once