Giới thiệu

  1. Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN là một tổ chức của cựu học sinh, sinh viên, học viên (gọi chung là cựu người học) do Hiệu trưởng quyết định thành lập, nhằm tập hợp cựu người học tham gia theo nguyên tắc tự nguyện, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, quản lý của Ban Giám hiệu, hoạt động theo qui định của Pháp luật, tuân thủ theo quy chế chung của Nhà trường và Quy chế của Mạng lưới. Mạng lưới có văn phòng làm việc riêng và tài khoản giao dịch riêng.
  2. Tên gọi: Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
  3. Tên tiếng Anh: ULIS ALUMNI.
  4. Địa chỉ: Nhà A1, đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
  5. Website : http://ulisalumni.vnu.edu.vn
  6. Email: ulisalumni@vnu.edu.vn