Hướng dẫn thành lập Chi hội/phân hội/CLB

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHNN, ĐHQGHN), Ban Chấp hành Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN hướng dẫn công tác tổ chức, thành lập các Chi hội, Phân hội và Câu lạc bộ trực thuộc Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN như sau:

 1. Căn cứ và các điều kiện cần thiết để thành lập các Chi hội, Phân hội và Câu lạc bộ thành viên của Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN
 2. Các căn cứ thành lập

Căn cứ theo Quyết định số 2368/QĐ-ĐHNN ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ về việc thành lập Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Căn cứ theo Quyết định số 605  /QĐ-ĐHNN ngày  12   tháng  04  năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN lần thứ I, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 1. Điều kiện cần thiết để thành lập các Chi hội, Phân hội và Câu lạc bộ thành viên trực thuộc

2.1. Tên gọi

Chi hội cựu HSSV: là tổ chức trực thuộc Mạng lưới, tập hợp các cựu học sinh, sinh viên cùng học tập tại một Khoa đào tạo hay Trường THPT chuyên ngoại ngữ thuộc Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Phân hội cựu HSSV: là tổ chức trực thuộc Mạng lưới, tập hợp các cựu học sinh, sinh viên của Trường ĐHNN, ĐHQGHN có cùng quê hay cùng sinh sống, làm việc ở một tỉnh/thành nào đó.

 – Câu lạc bộ cựu HSSV: là tổ chức trực thuộc Mạng lưới, tập hợp  các cựu học sinh, sinh viên tự nguyện tham gia vì lợi ích và mục tiêu chung, dựa trên  yếu tố cùng một ngành nghề, lĩnh vực công tác hay cùng một sở thích.

2.2. Nhiệm vụ

Tập hợp, kết nối các cựu học sinh, sinh viên của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN hoạt động trong các Chi hội, Phân Hội và CLB vì mục tiêu chung của mạng lưới và lợi ích của từng thành viên.

Phối hợp với các Ban của Mạng lưới để triển khai nội dung hoạt động của Mạng lưới đến các thành viên; Tổ chức các hoạt động giao lưu kết nối giữa các Chi hội, Phân hội, CLB và các hoạt động riêng cho các thành viên trong nội bộ Chi hội, Phân hội và CLB.

2.3. Cơ cấu

Đối với Chi hội trực thuộc:

+ Ban Chấp hành bao gồm:

 • Chi hội trưởng
 • 02 – 03 Chi hội phó
 • 15 – 20 Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội

         + Hội viên: Số lượng tham gia không hạn chế.

Đối với Phân hội trực thuộc:

  + Ban Chấp hành bao gồm:

 • Phân hội trưởng
 • 02 – 03 Phân hội hội phó
 • 15 – 20 Ủy viên Ban Chấp hành Phân hội

           + Hội viên: Số lượng tham gia không hạn chế.

Đối với CLB trực thuộc:

     + Ban Chủ nhiệm CLB bao gồm:

 • Chủ nhiệm CLB
 • 02 -04  Phó Chủ nhiệm CLB
 • 05 – 10 Ủy viên Chủ nhiệm CLB

              + Thành viên CLB: Số lượng thành viên CLB không hạn chế

2.4. Cách thức thành lập

Các Chi hội, Phân hội và CLB trực thuộc được thành lập theo nhu cầu và điều kiện thực tế.

        Việc thành lập Chi hội, Phân hội và  CLB do các Ban vận động thành lập Chi hội, Phân hội và CLB đề xuất và báo cáo Ban Thường vụ. Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN sẽ ra quyết định công nhận.

 1. Các bước tiến hành

Văn bản đề nghị thành lập Chi hội, Phân hội và CLB trực thuộc Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN do người đại diện Ban Vận động ký, có ý kiến đồng ý của Ban chấp hành Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên.

Danh sách Ban vận động, danh sách dự kiến Ban chấp hành Chi hội, Phân hội, Ban Chủ nhiệm CLB kèm theo phân công nhiệm vụ và trích ngang thông tin từng người.

Kế hoạch và các văn bản tổ chức Đại hội thành lập Mạng lưới/Chi hội, Phân hội và Lễ ra mắt CLB trực thuộc.

– Văn bản thủ tục thành lập Chi hội, Phân hội, CLB trực thuộc Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN được hoàn chỉnh và gửi cả bản cứng và bản mềm về Ban Chấp hành Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN. Trường ĐHNN, ĐHQGHN ra quyết định công nhận và cho phép thành lập Chi hội, Phân hội CLB trực thuộc. Ban chấp hành Mạng lưới ra quyết định công nhận hội viên và nhân sự Ban Chấp hành Chi hội, Phân hội và Ban Chủ nhiệm CLB.

– Địa chỉ:  Phòng 402, Nhà A1, đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.

– Điện thoại: 0982907729

– Email: alumni.ulis1955@gmail.com

 1. Tổ chức Đại hội thành lập Chi hội, Phân hội, Lễ ra mắt CLB trực thuộc (Đại hội lần thứ I)

Đại hội lần thứ I đối với Chi hội do Ban Vận động thành lập Chi hội, Phân hội và Lễ ra mắt đối với CLB do Ban Vận động thành lập CLB chủ trì điều hành. Một số nội dung cơ bản trong Đại hội, Lễ ra mắt gồm có:

Chào cờ, tuyên bố lý do.

Công bố Quyết định công nhận Chi hội, Phân hội và CLB trực thuộc Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Giới thiệu tóm tắt Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN và thông tin tóm lược về tổ chức, hoạt động của Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thảo luận, xây dựng phương hướng hoạt động của Chi hội, Phân hội, CLB trong nhiệm kỳ.

Bầu Ban Chấp hành Chi hội, Phân hội,  Ban Chủ nhiệm CLB.

Phát biểu của đại diện Ban Chấp hành Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Bế mạc.

 1. Hoàn thiện Hồ sơ sau Đại hội, Lễ ra mắt.

Hồ sơ hoàn thiện gồm:

– Tờ trình công nhận kết quả Đại hội, Công nhận Ban Chấp hành Chi hội, Phân hội và  Ban Chủ nhiệm CLB.

–  Biên bản và Nghị quyết Đại hội, Lễ ra mắt.

– Phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Chi hội, Phân hội và CLB trong nhiệm kỳ.

– Biên bản bầu Ban Chấp hành/Ban Chủ nhiệm.

– Danh sách trích ngang từng Ủy viên.

Thời hạn nộp Hồ sơ sau Đại hội, Lễ ra mắt trình Ban Thường vụ Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường trong khoảng 05 ngày kể từ khi tiến hành tổ chức Đại hội, Lễ ra mắt.

Ban Thư ký Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN sẽ tiếp tục hướng dẫn chi tiết các nội dung, văn bản cần thiết để phục vụ cho công tác tổ chức thành lập Chi hội, Phân hội và CLB trực thuộc và một số nội dung khác có liên quan./.

Để biết thêm thông tin khác, liên hệ đồng chí Nguyễn Lân Trung, Chủ tịch Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN khóa I.

– Hotline: 0903.407.183

– Email: lantrung55@gmail.com