Category Archives: Kế hoạch năm

PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG

Kính gửi Quý cơ quan/Doanh nghiệp (CQ/DN) Văn phòng Mạng lưới ULIS Alumni phối hợp Trung tâm hỗ trợ sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN chân thành cảm ơn Quý cơ quan/Doanh nghiệp (CQ/DN) trong thời gian vừa qua đã tiếp nhận sinh