Danh sách ủng hộ Quỹ Học bổng Ước mơ Xanh dành cho HSSV vượt khó vươn lên của Nhà trường

Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Học sinh Sinh viên và Hội SV Việt Nam, Nhà trường tổ chức Chương trình Đại nhạc hội “ULIS Hòa ca” nhằm gây quỹ học bổng Ước mơ xanh cho các HSSV có hoàn cảnh đặc biệt, vượt khó vươn lên trong học tập, rèn luyện. Trong những ngày qua, Quỹ HB đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo các cá nhân, tập thể trong và ngoài trường. 
*) Tính  đến 12h00 ngày 23.12.2021, Qũy đã nhận được 142,318,000đ, như vậy đã có 142 HSSV nhận được suất HB (1,000,000đ/suất).
*) Đây là một hoạt động ý nghĩa, Nhà trường trân trọng cảm ơn các cá nhân, tập thể đã dành những quan tâm, ủng hộ thiết thực tới HSSV trường.
*) Thông tin về cách thức ủng hộ:
– Trực tiếp qua Thường trực Ban Tổ chức (Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường)
– STK Ngân hàng Quân đội của Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN, MB Bank, chi nhánh Thanh Xuân: 6681 1666 86868
– Qua Ví điện tử Momo: 0964060697
Khi chuyển khoản, các cá nhân, tập thể vui lòng ghi rõ thông tin để hỗ trợ BTC trong việc thống kê, tổng hợp và công khai.
*) BTC sẽ công bố Danh sách HSSV nhận HB trên các kênh chính thức của Nhà trường.
Quỹ sẽ tiếp tục nhận ủng hộ tới hết ngày 10.01.2022.
Chi tiết về Chương trình Đại nhạc hội ULIS Hòa ca tại đây (link TB).
Liên hệ BTC:
– Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó Bí thư Đoàn trường (SĐT: 0382.999.003)
– Đồng chí Đặng Huyền Thư, Chủ tịch Hội Sinh viên trường (SĐT: 0858.301.198)
ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG ƯỚC MƠ XANH DÀNH CHO HSSV VƯỢT KHÓ VƯƠN LÊN CỦA NHÀ TRƯỜNG
I) CÁC TẬP THỂ
Ngày 20/12 (tính đến 17h00)
STT ĐƠN VỊ ỦNG HỘ SỐ TIỀN HÌNH THỨC
1 Phòng CT CT HSSV – ĐHNN 1,000,000 Trực tiếp qua BTC
2 Phòng Quản trị – ĐHNN 2,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
Ngày 21/12 (Tính đến 12h00)
1 Khoa Tiếng Anh – ĐHNN 5,000,000 Trực tiếp qua BTC
2 Khoa NNVH Hàn Quốc – ĐHNN 5,000,000 Trực tiếp qua BTC
3 Khoa NNVH Nhật Bản – ĐHNN 5,000,000 Trực tiếp qua BTC
4 Khoa Đào tạo BD Ngoại ngữ – ĐHNN 9,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
5 TT Ngoại ngữ New World, Nam Định 10,000,000 Trực tiếp qua BTC
6 Hợp tác xã nông nghiệp Nàka Garden 10,000,000 Trực tiếp qua BTC
7 Công ty TNHH Việt Pháp 3,000,000 Trực tiếp qua BTC
8 Organic Hope Farm 2,000,000 Trực tiếp qua BTC
Ngày 22/12 (Tính đến 12h00)
1 Công ty CP Đào tạo Quản lý trực tuyến OMT 5,000,000 Trực tiếp qua BTC
2 Phòng Hành chính Tổng hợp – ĐHNN 2,000,000 Trực tiếp qua BTC
3 Phòng Tổ chức Cán bộ – ĐHNN 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
Ngày 23/12 (12h00)
1 Phòng Đào tạo – ĐHNN 3,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
2 Công ty Xây dựng Vintech 2,000,000 Trực tiếp qua BTC
3 Đảng ủy Trường ĐHNN 5,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
4 Đội bóng đá Nam cán bộ ĐHNN 3,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
5 TT CNTT Truyền thông và Học liệu – ĐHNN 2,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
6 Tổ chức pháp nhân khai thác nguồn nhân lực
Hải ngoại OMD
10,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
7 Bộ môn NNVH Việt Nam – ĐHNN 500,000 Chuyển khoản qua STK trường
8 CLB ULIS TV – ĐHNN 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
Ngày 24 đến ngày 27/12 (12h00)
1 BM NNVH Ả rập 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
2 Khoa NNVH Trung Quốc 3,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
3 Phòng Hợp tác Phát triển 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
4 Khoa NNVH Nga 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
5 VP FEFU VNU (Khoa Nga) 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
6 CLB Sức trẻ ULIS 500,000 Chuyển khoản qua STK trường
7 Công đoàn Trường THCS Ngoại ngữ 5,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
8 TT Phát triển Nguồn lực 3,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
9 Bộ môn Tâm lý giáo dục 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
10 Tập thể lớp 7A3, THCS NN 500,000 Chuyển khoản qua STK trường
11 BCN và VPK SPTA 5,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
12 ELITE LANGUAGE HOUSE 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
13 Bộ môn Đông Nam Á 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
14 Khoa Pháp, ĐHNN 12,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
15 Phòng Kế hoạch Tài chính, ĐHNN 2,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
16
17
18
19
TỔNG CỘNG (Từ 20.12 đến 12h00 ngày 23.12) 124,500,000
II) CÁC CÁ NHÂN
Ngày 20/12 (tính đến 17h00)
STT CÁ NHÂN ỦNG HỘ ĐƠN VỊ SỐ TIỀN HÌNH THỨC ỦNG HỘ
1 Thầy Phạm Văn Kim P. Quản trị – ĐHNN 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
2 Thầy Vũ Xuân Kiên P. Quản trị – ĐHNN 500,000 Chuyển khoản qua STK trường
3 Thầy Vũ Văn Hải P.HSSV – ĐHNN 500,000 Trực tiếp qua BTC
4 Cô Nguyễn Thanh Phương P.HSSV – ĐHNN 1,000,000 Trực tiếp qua BTC
5 Cô Phạm Thị Thu Hiền P.HSSV – ĐHNN 1,000,000 Trực tiếp qua BTC
6 Cô Vũ Kim Ngân P.KHCN – ĐHNN 500,000 Chuyển khoản qua STK trường
7 Cô Đặng Huyền Thư Hội Sinh viên ĐHNN 300,000 Trực tiếp qua BTC
8 Thầy Phạm Minh Quang Đoàn Thanh niên ĐHNN 200,000 Trực tiếp qua BTC
Ngày 21/12 (Tính đến 12h00)
1 Thầy Đỗ Tuấn Minh  Ban giám hiệu ĐHNN 3,000,000 Trực tiếp qua BTC
2 Thầy Nguyễn Lân Trung Chủ tịch Hội cựu HSSV 3,000,000 Trực tiếp qua BTC
3 Thầy Nguyễn Việt Hùng P Đào tạo – ĐHNN 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
4 Thầy Phạm Đình Lượng P.HSSV – ĐHNN 1,000,000 Trực tiếp qua BTC
5 Cô Nguyễn Lệ Thủy TTCNTT TT&HL – ĐHNN 300,000 Chuyển khoản qua STK trường
6 Thầy Nguyễn Hoàng Giang Bí thư Đoàn trường 1,000,000 Trực tiếp qua BTC
7 Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh Phó Bí thư Đoàn trường 500,000 Trực tiếp qua BTC
8 Ông Trần Đức Việt Nam Định 5,000,000 Trực tiếp qua BTC
Ngày 22/12 (Tính đến 12h00)
1 Thầy Nguyễn Đoàn Phượng P.Hành chính Tổng hợp – ĐHNN 1,000,000 Trực tiếp qua BTC
2 Cô Nguyễn Thị Lan Hường P.Hành chính Tổng hợp – ĐHNN 1,000,000 Trực tiếp qua BTC
3 Cô Lê Hải Yến Khoa NNVH Hàn Quốc – ĐHNN 500,000 Trực tiếp qua BTC
4 Cô Dương Quỳnh Hoa P.Tổ chức Cán bộ – ĐHNN 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
5 Thầy Nguyễn Bảo Lập Cựu SV Khoa Nga 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
6 Cô Trần Hải Anh Cựu SV Khoa Pháp 2,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
7 Thầy Cù Thanh Nghị P.Tổ chức Cán bộ – ĐHNN 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
8 Thầy Vũ Huy Tân Cựu SV Khoa Đức 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
9 Thầy Trần Quang Thanh Cựu SV Khoa Trung 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
10 Cô Hoàng Thị Mai Phương BM NNVH Ả rập – ĐHNN 300,000 Qua ví điện tử Momo
11 HSSV Ủng hộ Sẽ có DS cập nhật chi tiết sau 1,330,000 Qua ví điện tử Momo
Ngày 23/12 (12h00)
1 Thầy Chu Mạnh Hùng P. Quản trị – ĐHNN 500,000 Trực tiếp qua BTC
2 Thầy Nguyễn Huy Kỷ Cựu SV Khoa Anh 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
3 Cô Lã Thị Thanh Mai Khoa NNVH Hàn Quốc – ĐHNN 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
4 Cô Nguyễn Thúy Hằng Khoa NNVH Hàn Quốc – ĐHNN 1,000,000 Trực tiếp qua BTC
5 Thầy Trịnh Hải Tuấn TTCNTT TT&HL – ĐHNN 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
6 Thầy Nguyễn Danh Huy Cựu SV Khoa Anh 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
7 Thầy Khoa Anh Việt TTCNTT TT&HL – ĐHNN 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
8 Thầy Lê Nguyên Long Cựu SV 2,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
9 Cô Nguyễn Thúy Lan P Đào tạo – ĐHNN 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
10 Cô Nguyễn Thùy Dương Khoa NNVH Hàn Quốc – ĐHNN 500,000 Chuyển khoản qua STK trường
11 Cô Nguyễn T Quỳnh Yến TT Khảo thí – ĐHNN 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
12 Thầy Lê Quốc Minh Cựu SV Khoa Anh 3,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
13 Thầy Phạm Văn Tuấn Cựu SV Khoa Anh 3,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
14 Thầy Nguyễn Xuân Quỳnh Cựu SV Khoa Anh 3,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
15 Thầy Nguyễn Xuân Tuyến Cựu SV Khoa Anh 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
16 Các bạn HSSV ủng hộ Sẽ có DS cập nhật chi tiết sau 940,000 Chuyển khoản qua STK trường
17 Các bạn HSSV ủng hộ Sẽ có DS cập nhật chi tiết sau 2,948,000 Qua ví điện tử Momo
Ngày 24 đến ngày 27/12 (12h00)
1 Cô Nguyễn Mai Hoa Cựu SV Anh 3,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
2 Thầy Nguyễn Thành Duy Cự SV BM Ả rập 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
3 ULISer Cựu SV Khoa ĐTBDNN 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
4 Thầy Phạm Xuân Thọ Khoa SPTA, ĐHNN 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
5 Thầy cô giấu tên 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
6 Thầy Lê Hoài Ân Khoa Đức, ĐHNN 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
7 Thầy Phạm Duy Nghĩa Cựu SV 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
8 Thầy Nguyễn Trọng Hữu Cựu SV Khoa Hàn 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
9 Cô Lê Thị Khuyên BM NNVH Ả rập, ĐHNN 500,000 Chuyển khoản qua STK trường
10 Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai Cựu SV 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
11 Cô Nguyễn Thị Bích Thủy Cựu SĐH TA 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
12 Cô Dương Mỹ Hạnh P.Tổ chức Cán bộ – ĐHNN 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
13 Thầy Nguyễn Văn Sơn TT Phát triển Nguồn lực, ĐHNN 2,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
14 Cô Bùi Phương Anh THCS Ngoại ngữ, ĐHNN 200,000 Chuyển khoản qua STK trường
15 Cô Hoàng Hoa Hạnh Dung THCS Ngoại ngữ, ĐHNN 300,000 Chuyển khoản qua STK trường
16 Thầy Nguyễn Phú Chiến THPT CNN, ĐHNN 2,000,000 Trực tiếp qua BTC
17 Cô Nguyễn Huyền Trang THCS Ngoại ngữ, ĐHNN 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
18 Cô Trần Hương Ly THCS Ngoại ngữ, ĐHNN 100,000 Chuyển khoản qua STK trường
19 UMSer giấu tên THCS Ngoại ngữ, ĐHNN 100,000 Chuyển khoản qua STK trường
20 Cô Ngô Bích Đào THCS Ngoại ngữ, ĐHNN 300,000 Chuyển khoản qua STK trường
21 Thầy Vũ Việt Hùng THCS Ngoại ngữ, ĐHNN 200,000 Chuyển khoản qua STK trường
22 Cô Nguyễn Minh Nguyệt THCS Ngoại ngữ – CNN 100,000 Chuyển khoản qua STK trường
23 Cô Nguyễn Thị Hồng Vân THCS Ngoại ngữ, ĐHNN 100,000 Chuyển khoản qua STK trường
24 Cô Lê Thị Huyền THCS Ngoại ngữ, ĐHNN 500,000 Chuyển khoản qua STK trường
25 Thầy Nguyễn Tuấn Huy THCS Ngoại ngữ, ĐHNN 100,000 Chuyển khoản qua STK trường
26 Cô Hoàng Thị Minh Nguyệt THCS Ngoại ngữ, ĐHNN 100,000 Chuyển khoản qua STK trường
27 Thầy Đỗ Thế Phong THCS Ngoại ngữ, ĐHNN 100,000 Chuyển khoản qua STK trường
28 Cô Hoàng Thị Xuân THCS Ngoại ngữ, ĐHNN 100,000 Chuyển khoản qua STK trường
29 Cô Đoàn Thị Tỉnh THCS Ngoại ngữ, ĐHNN 100,000 Chuyển khoản qua STK trường
30 Cô Nguyễn Hường Quỳnh THCS Ngoại ngữ, ĐHNN 100,000 Chuyển khoản qua STK trường
31 Cô Nguyễn Minh Hằng THCS Ngoại ngữ, ĐHNN 300,000 Chuyển khoản qua STK trường
32 Cô Vũ Phương Thảo THCS Ngoại ngữ, ĐHNN 200,000 Chuyển khoản qua STK trường
33 Cô Hoàng Thúy Anh THCS Ngoại ngữ, ĐHNN 100,000 Chuyển khoản qua STK trường
34 Cô Phạm Minh Huệ THCS Ngoại ngữ, ĐHNN 200,000 Chuyển khoản qua STK trường
35 Cô Ngô Thị Thu Giang THCS Ngoại ngữ, ĐHNN 200,000 Chuyển khoản qua STK trường
36 Cô Lê Thị Tuyết Mai THCS Ngoại ngữ, ĐHNN 100,000 Chuyển khoản qua STK trường
37 Cô Nguyễn Thị Mai THCS Ngoại ngữ, ĐHNN 200,000 Chuyển khoản qua STK trường
38 Cô Bùi Thị Mai Phương THCS Ngoại ngữ, ĐHNN 300,000 Chuyển khoản qua STK trường
39 Cô Trần Anh Phương THCS Ngoại ngữ, ĐHNN 200,000 Chuyển khoản qua STK trường
40 Cô Phạm Thị Nga THCS Ngoại ngữ, ĐHNN 300,000 Chuyển khoản qua STK trường
41 Cô Nguyễn Hồng Phương Cựu SV 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
42 Thầy cô giấu tên 1,168,168 Chuyển khoản qua STK trường
43 Các HSSV ủng hộ ĐHNN 1,115,000 Chuyển khoản qua STK trường
44 Cô Lê Tuyết Nga Khoa Đức, ĐHNN 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
45 Thầy cô giấu tên 300,000 Chuyển khoản qua STK trường
46 Cô Hương Linh Khoa SPTA, ĐHNN 100,000 Chuyển khoản qua STK trường
47 Cô Hoàng Thị Băng Tâm Khoa Trung, ĐHNN 500,000 Chuyển khoản qua STK trường
48 Phụ huynh Nguyễn Thanh Phương 10A4, THPT CNN, ĐHNN 5,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
49 Thầy Ngô Quốc Khang Cựu SV Khoa Trung 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
50 Cô Nguyễn Thị Lê Hương Cựu SV Khoa Pháp 2,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
51 Cô Lê Thị Khánh Trang P.Kế hoạch Tài chính, ĐHNN 1,000,000 Chuyển khoản qua STK trường
52 Thầy Nguyễn Thành Công P. Thanh tra Pháp chế, ĐHNN 1,000,000 Trực tiếp qua BTC
53 Thầy Nguyễn Văn Phương P. Quản trị, ĐHNN 500,000 Trực tiếp qua BTC
54 Các HSSV ủng hộ ĐHNN 2,198,000 Qua ví điện tử Momo
TỔNG từ ngày 20.12 đến 12h00 ngày 23.12 96,799,168
TỔNG (I+II) từ ngày 20.12 đến 12h00 ngày 23.12 221,299,168

Quỹ học bổng “Ước mơ xanh” là một trong những dự án góp phần to lớn trên hành trình đồng hành cùng sinh viên ULIS. Được thành lập vào năm 2005, trong suốt 16 năm qua, quỹ học bổng “Ước mơ xanh” đã có cơ hội tiếp sức cho biết bao bạn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn vươn lên, nỗ lực trong học tập, rèn luyện.